Su kaynağı içerisinde bulunan özgül ağırlığı sudan daha ağır olan tanecikleri (kum, silt vb. partikülleri) ayırıp, alt haznesine biriktiren filtre tipidir. Hidrosiklonun dağılım hareketini; hidrosiklon boyutu, dizayn biçimi, akış hızı ve suyun içerisindeki partiküllerin yoğunluk ve büyüklükleri etkiler. Hidrosiklon hareketinin başarısı hidrosiklon içinden geçebilecek suyun debisi ile hızı arasındaki uyuma bağlıdır. Verimli bir su filtrasyonu için hidrosiklonda hız ve debi uyumu sağlanmalıdır.
Çeşitli ARGE ler sonucu her çap için farklı modelde su giriş hızı ve çap oranları belirlenerek, çok küçük partikülleri bile ayırabilecek nitelikte süzme kalitesi elde edilmiştir.
Hidrosiklon girişinden (1) giren su içerisinde bulunan kum ve ağır (2) partiküller, hidrosiklonun silindirik şeklinden ötürü silindirin iç çeperinde belirli bir hızda dönerek (4) merkezkaç kuvveti oluşturur. Oluşan bu kuvvetin etkisiyle suda bulunan kum ve ağır partiküllerin hidrosiklonun daralan (5) koniğinden aşağı düşerek (6) kum haznesine ulaşır. Merkezkaç kuvvetinin etkisi ile ağır partiküllerden temizlenen (7) su çıkış borusundan sisteme gönderilir. Kum haznesinde biriken kum ve ağır partiküller (8) küresel vana belirli aralıklarla açılarak temizlenir.